Başlık

Kullanım Şartları

2020-10-11 03:11:36

Başlık

www.socialpaket.com adlı internet sitesini kullanan ziyaretçiler aşağıda bildirilen tüm şartları kabul ettiklerini beyan etmiş sayılmakta ve mezkur şartlara uyacağını taahhüt etmektedir.

İşbu Kullanım Şartları Socialpaket.com sitesinin kullanımına yönelik bazı hak ve sorumluluklar ihtiva etmektedir. Taraflar bu sözleşmeyi onaylayarak burada tavzih edilen mükellefiyetleri –istisnâî hâl olmaksızın- bu sözleşmede yazılı olduğu şekilde tatbik edeceğini zımnen belirtmiş olmaktadır.

Sorumluluklar

www.socialpaket.com sitesinde satılan bütün hizmetler ve bahsi geçen sitede yer alan sayfalar (alt sayfaları dâhil olmak üzere) www.socialpaket.com’a aittir. Socialpaket.com; sunduğu hizmetlerde, bu hizmetlerin özelliklerinde, fiyatlarında, miktarında, diğer nicelik ve niteliklerinde; işbu sözleşmede veya başka bir sözleşmesinde, dokümantasyonunda ve politikasında muayyen/gayr-i muayyen değişiklikler yapma hakkına hâizdir.

Socialpaket.com tarafından sağlanan hizmetlerin satın alınmasından sonraki süreçte tüm sorumluluk müşteriye ait olup; bu hizmetlerin yasadışı bir faaliyeti desteklemek için kullanılması durumunda oluşabilecek sonuçlar hizmeti satın alan kişiyi ilgilendirecektir.

Socialpaket.com, ziyaretçi ve müşterilerinin gizlilik, güvenlik ve memnuniyetini ön planda tutmakla beraber; kişiler yorum, beğeni, takipçi, abone, izlenme ve buna benzer hizmetlerin alışverişini gerçekleştirdikten sonra, hizmet aldığı sosyal medya platformunda yaşadığı problemlerden dolayı Socialpaket.com üzerinde herhangi bir hak iddia edemeyecektir. Öte yandan Socialpaket.com; 3. Taraf ve uygulamaların meydana getireceği problemler yahut başka bir web sitesinde ortaya çıkacak herhangi bir olumsuzluk nedeniyle hukuki açıdan yükümlü olmayacaktır.

Fikri Mülkiyet Hakları

www.socialpaket.com üzerinde yer alan logo, marka, tasarım, ürün, hizmet ve içeriklerin tescilli yahut tescilsiz bütün fikrî mülkiyet hakları www.socialpaket.com’un olup başka bir kişiye veya kuruma tevdi edilmesi söz konusu değildir. Bu web sitesini ziyaret etmek kişiye web sitesinin mülkiyet haklarından pay/hisse/ortaklık tanımaz.

www.socialpaket.com internet sitesinin ister bir bölümü ister tamamı olsun, izin alınmadan kopyalanarak ticari amaçla kullanılamaz.

 www.socialpaket.com kullanıcıları sitenin kullanımı, hizmetlerden faydalanma, geri bildirimde bulunma ve site üzerinde gerçekleştireceği diğer tüm faaliyetlerde Kullanım Şartları, Gizlilik Sözleşmesi ve sâir hükümler ile belirlenen kurallara bağlı kalmakla görevlidir. Çevrimiçi ortamda yasal prosedürlere; resmi kanun, mevzuat, yönerge ve tebliğlere aykırı bir eylemde bulunulması hâlinde doğacak sorunlar ve uygulanacak cezâî yaptırımlar ilgili suç/suçları irtikâb eden kişileri bağlayacaktır. www.socialpaket.com, bu hususta doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeyecektir.

Bilgi Gizliliği

www.socialpaket.com otomatik olarak toplanan veya kullanıcıların manuel olarak ilettikleri hiçbir kişisel veriyi 3. Şahıslarla paylaşmayacaktır. Fakat yetkili mercilerin talep etmesi bu hükmün dışındadır.

Bilgilerin Doğruluğu ve Geçerliliği

Müşterilerin; satın alma, iletişim ve diğer muhtelif işlemlerde doğru, geçerli ve güncel bilgiler vermeleri iktiza etmektedir. Bilgilerin yanlış, eksik, güncelliğini yitirmiş/geçersiz olması durumunda tahakkuk edecek tüm menfi durumlar müşterinin sorumluluğu kapsamındadır ve bu gerekçeyle www.socialpaket.com web sitesinden maddî/mânevi tazminat talebinde bulunulamayacaktır.

Sözleşmenin Uygulanabilirliği

Bu Kullanım Şartları’nın içerdiği hüküm ve şartlar her www.socialpaket.com ziyaretçisi için geçerli olup herhangi bir ziyaretçi bundan müstesnâ değildir. Sözleşmenin düzenlenmesi/değiştirilmesi Socialpaket.com’un hak ve yetkileri dâhilindedir. Değişikliklerin yürürlük kazanacağı tarih, yayınlandığı tarih ile aynıdır. Hizmetlerden münferiden yararlanan her birey, ilgili değişiklikleri takip ettiğini kabul ve beyân etmiştir.

Yeni Siparis !
2 dakika once 1.000 Kadın Türk Yorum siparisi geldi.
Yeni Siparis !
2 dakika once 2.000 Organik Türk Takipçi siparisi geldi.
Yeni Siparis !
5 dakika once 2.000 Organik Türk Takipçi siparisi geldi.
Yeni Siparis !
3 dakika once 1.000 Organik Türk Takipçi siparisi geldi.
Yeni Siparis !
3 dakika once 2.000 Ucuz Takipçi siparisi geldi.
Yeni Siparis !
4 dakika once 2.000 Ucuz Takipçi siparisi geldi.
Yeni Siparis !
3 dakika once 1.000 Organik Türk Takipçi siparisi geldi.
Yeni Siparis !
3 dakika once 1000 Türk Takipçi siparisi geldi.
Yeni Siparis !
3 dakika once 2.500 Türk Abone siparisi geldi.
Yeni Siparis !
3 dakika once 1.000 Beğeni siparisi geldi.